• 01654 710 463

Ein hysgol ni

Dosbarthiadau

Rhieni

Digwyddiadau

Newyddion

Newyddion diweddaraf

  • Newyddion – Medi 2017

   Medi 29th, 2017

   Newyddion – Medi 2017
   Croeso cynnes i Elin Fflur Williams sydd wedi ymuno gyda ni y tymor yma fel Cymhor

  • Newyddion – Gorffennaf 2017

   Gorffennaf 26th, 2017

   Newyddion – Gorfennaf 2017

   Cafwyd taith gerdded lwyddiannus dros ben, gyda’r plant bron i gyd yn cerd

  • Newyddion – Mehefin 2017

   Mehefin 19th, 2017

   Newyddion – Mehefin 2017
   Dymu lun o dim peldroed y bechgyn fu’n brwydro’n galed yn erbyn ysgolion Me

Fideo Ysgol Craig y Deryn