• 01654 710 463

Ein hysgol ni

Dosbarthiadau

Rhieni

Digwyddiadau

Newyddion

Newyddion diweddaraf

  • Newyddion – Gorffennaf 2017

   Gorffennaf 26th, 2017

   Newyddion – Gorfennaf 2017

   Cafwyd taith gerdded lwyddiannus dros ben, gyda’r plant bron i gyd yn cerd

  • Newyddion – Mehefin 2017

   Mehefin 19th, 2017

   Newyddion – Mehefin 2017
   Dymu lun o dim peldroed y bechgyn fu’n brwydro’n galed yn erbyn ysgolion Me

  • Glanllyn

   Mehefin 19th, 2017

   ‘Wedi cael penwythnos gwych llawn antur yng Nglanllyn!

  • Newyddion Diweddaraf

   Ebrill 7th, 2017

   Newyddion Diweddaraf
   Rhoddion
   Mae’r ysgol wedi bod yn ffodus iawn  yn cael rhoddion ariannol gan gwahan

  • Newyddion Mis Ebrill 2017

   Ebrill 5th, 2017

   Newyddion Mis Ebrill 2017
   I ddathlu Dydd Gwyl Dewi Sant cafodd y plant ddod i’r ysgol yn gwisgo gwisg traddo

  • EISTEDDFOD ABERGYNOLWYN

   Chwefror 16th, 2017

   LLONGYFARCHIADAU I BAWB AM GYSTADLU YN EISTEDFOD ABERGYNOLWYN DYDD SADWRN 11/02/17.

Fideo Ysgol Craig y Deryn