• 01654 710 463

Ein hysgol ni

Dosbarthiadau

Rhieni

Digwyddiadau

Newyddion

Newyddion diweddaraf

  • Newyddion – Ionawr 2018

   Ionawr 15th, 2018

   Newyddion – Ionawr 2018
   Dyddiadau Pwysig:

   17/01/18 – Noson rhieni plant Meithrin
   30/01/18 –

  • Newyddion – Medi 2017

   Medi 29th, 2017

   Newyddion – Medi 2017
   Croeso cynnes i Elin Fflur Williams sydd wedi ymuno gyda ni y tymor yma fel Cymhor

  • Newyddion – Gorffennaf 2017

   Gorffennaf 26th, 2017

   Newyddion – Gorfennaf 2017

   Cafwyd taith gerdded lwyddiannus dros ben, gyda’r plant bron i gyd yn cerd

  • Newyddion – Mehefin 2017

   Mehefin 19th, 2017

   Newyddion – Mehefin 2017
   Dymu lun o dim peldroed y bechgyn fu’n brwydro’n galed yn erbyn ysgolion Me

  • Glanllyn

   Mehefin 19th, 2017

   ‘Wedi cael penwythnos gwych llawn antur yng Nglanllyn!

  • Newyddion Diweddaraf

   Ebrill 7th, 2017

   Newyddion Diweddaraf
   Rhoddion
   Mae’r ysgol wedi bod yn ffodus iawn  yn cael rhoddion ariannol gan gwahan

Fideo Ysgol Craig y Deryn