Dyma’r dosbarth gyda’r olygfa orau yng Ngwynedd. 26 o ddisgyblion brwdfrydig a doniol yden ni o dan ofal Mrs Jones a Miss Rhian.