Dyma’r dosbarth gyda’r olygfa orau yng Ngwynedd. 29 o ddisgyblion brwdfrydig a doniol yden ni o dan ofal Mrs Jones.

Athrawes: Mrs Arwel Jones

Tymor Yma