Croeso i ddosbarth bywiog Blwyddyn 1 a 2. 31 sydd yn ein dosbarth ni ac mae pawb yn cydweithio i gwblhau heriau o fewn yr ardaloedd. Mae Miss Jones a Miss Sharon  yn ein annog ni i wneud ein gorau glas bob tro.

Tymor Yma

Gobeithio fod pawb wedi mwynhau gwyliau’r hanner tymor! Ein thema nesaf yw Teganau. Rydym am gymharu hen deganau a theganau newydd. Os gwelwch yn dda, oes bosib i’ch plentyn ddod a’u hoff degan neu gem i’r ysgol dydd Mawrth neu rhywbryd yn ystod wythnos nesaf? Rydym am greu bwrdd arddangos a bydd eich plentyn yn cael cyfle i drafod y tegan yn ystod amser cylch.

Hefyd, oes ganddoch hen degan ydych yn fodlon i ni ei ddangos i’r plant? Byddai’n gret hefyd os ydy’ch plentyn yn gallu holi rhieni neu Nain neu Taid beth oedd eu hoff degan.