Croeso i’n dosbarth prysur ni. Rydym yn griw bywiog iawn ac yn mwynhau cadw yr athrawon yn brysur yn y dosbarth tu allan ac yn yr ardaloedd tu fewn. Mae pob un ohonom yn mynd adref am 3.30 wedi blino ond gyda gwên ar bob gwyneb!

Athrawes: Mrs. Gemma Pugh. Cymhorthydd: Mrs Betsan Jones, Mrs Rhian Jones and Miss Zoe Greenhow.

Tymor Yma