19 Maw

Mae gan Craig Y Deryn dalent »

Mae gan Craig Y Deryn dalent

28 Chw

  • By Jennifer Bradbury
  • In Newyddion
  • Comments Off

Eisteddfod Fideo »

Eisteddfod llwyddiannus iawn i ddisgyblion Ysgol Craig y Deryn…..rydym yn falch iawn o bob un. Braf oedd gweld gymaint o siwmperi coch ar y llwyfan.

21 Chw

Newyddion 21/02/2018 »

Newyddion 21/02/2018
Eva Keenan

Rydym yn falch iawn o Eva Keenan sydd wedi rhoi 30cm o’i gwallt hir i’r elusen ‘Little Princess Trust’.

06 Chw

Twrnament pelrhwyd yr Urdd. Bermo »

Twrnament pelrhwyd yr Urdd.

15 Ion

Newyddion – Ionawr 2018 »

Newyddion – Ionawr 2018
Dyddiadau Pwysig:

17/01/18 – Noson rhieni plant Meithrin
30/01/18 – Pel Rhwyd yr Urdd – Bermo
05/02/18 – Lluniau dosbarthiadau- Tempest
09/

29 Med

Newyddion – Medi 2017 »

Newyddion – Medi 2017
Croeso cynnes i Elin Fflur Williams sydd wedi ymuno gyda ni y tymor yma fel Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen.
Or diwedd mae’r ystafell synhwyraidd wedi ei agor.

26 Gorf

Newyddion – Gorffennaf 2017 »

Newyddion – Gorfennaf 2017

Cafwyd taith gerdded lwyddiannus dros ben, gyda’r plant bron i gyd yn cerdded y daith hir, dros y ffordd Ddu ac i lawr i Glan y Wern i gael picnic cyn tro

19 Meh

Newyddion – Mehefin 2017 »

Newyddion – Mehefin 2017
Dymu lun o dim peldroed y bechgyn fu’n brwydro’n galed yn erbyn ysgolion Meirionnydd, ni ddaeth llwyddiant y tro yma ond roeddynt wedi mwynhau yn fawr iawn

19 Meh

Glanllyn »

‘Wedi cael penwythnos gwych llawn antur yng Nglanllyn!

07 Ebr

Newyddion Diweddaraf »

Newyddion Diweddaraf
Rhoddion
Mae’r ysgol wedi bod yn ffodus iawn  yn cael rhoddion ariannol gan gwahanol fudiadau.