16 Chw

Newyddion 15/02/2019 »

Newyddion 15/02/2019
Llongyfarchiadau i’r Cyfnod Sylfaen ar dderbyn gwobr aur ‘Cynllun gwên Gwynedd’.

16 Mai

Cystadleuaeth Pasg »

Cystadleuaeth Pasg
Diolch i’r PTFA am drefnu hufen iâ i ennillwyr y cystadleuaeth Pasg.

25 Ebr

Planu coed afalau yn y pentref »

Planu coed afalau yn y pentref

22 Maw

Llwyddiant yn yr Eisteddfod »

Llwyddiant yn yr Eisteddfod
Mae Erin Davies o blwyddyn 6 wedi ennill yn Eisteddfod Sir efo gwaith cresdigol 3D Tecstiliau.

22 Maw

Masnach Deg »

Masnach Deg
Daeth Mr Barry Evans a Mr Martin Rhodes o’r siop Co op yn Nywyn i drafod bwyd Masnach Deg gyda’r plant.

19 Maw

Mae gan Craig Y Deryn dalent »

Mae gan Craig Y Deryn dalent

28 Chw

  • By Jennifer Bradbury
  • In Newyddion
  • Comments Off

Eisteddfod Fideo »

Eisteddfod llwyddiannus iawn i ddisgyblion Ysgol Craig y Deryn…..rydym yn falch iawn o bob un. Braf oedd gweld gymaint o siwmperi coch ar y llwyfan.

21 Chw

Newyddion 21/02/2018 »

Newyddion 21/02/2018
Eva Keenan

Rydym yn falch iawn o Eva Keenan sydd wedi rhoi 30cm o’i gwallt hir i’r elusen ‘Little Princess Trust’.

06 Chw

Twrnament pelrhwyd yr Urdd. Bermo »

Twrnament pelrhwyd yr Urdd.

15 Ion

Newyddion – Ionawr 2018 »

Newyddion – Ionawr 2018
Dyddiadau Pwysig:

17/01/18 – Noson rhieni plant Meithrin
30/01/18 – Pel Rhwyd yr Urdd – Bermo
05/02/18 – Lluniau dosbarthiadau- Tempest
09/