19 Meh

Glanllyn »

‘Wedi cael penwythnos gwych llawn antur yng Nglanllyn!

07 Ebr

Newyddion Diweddaraf »

Newyddion Diweddaraf
Rhoddion
Mae’r ysgol wedi bod yn ffodus iawn  yn cael rhoddion ariannol gan gwahanol fudiadau.

05 Ebr

Newyddion Mis Ebrill 2017 »

Newyddion Mis Ebrill 2017
I ddathlu Dydd Gwyl Dewi Sant cafodd y plant ddod i’r ysgol yn gwisgo gwisg traddodiadol Cymreig neu goch, a cawsom ginio blasus iawn o gig oen wedi ei baratoi ga

16 Chw

EISTEDDFOD ABERGYNOLWYN »

LLONGYFARCHIADAU I BAWB AM GYSTADLU YN EISTEDFOD ABERGYNOLWYN DYDD SADWRN 11/02/17.

16 Chw

GWYBODAETH PWYSIG I RIENI »

Rhifau Cyswllt
Mae na achos wedi bod yn ddiweddar lle nad oedd bosib cael gafael ar rieni mewn argyfwng.

07 Tach

Newyddion Diweddaraf »

Newyddion Diweddaraf
Plant Bach Newydd
Plant bach newydd y Meithrin wedi setlo hefo ni ac yn mwynhau pnawniau llawn o weithgareddau hefo Mrs Pugh, Mrs Breese a’r tÎm o gymhorthyddion.

01 Mai

  • By Jennifer Bradbury
  • In Newyddion
  • Comments Off

Diwrnod Ail Rhyfel Byd »

Diwrnod Ail Rhyfel Byd ym mlynyddoedd 3 a 4.

01 Mai

Diolch i’r PTFA »

Diolch i’r PTFA am y wal ddringo newydd!

01 Mai

Da Iawn i dîm Peldroed »

Da iawn i dîm peldroed yr ysgol yng nghystadleuaeth yr Urdd neithiwr. Diolch i’r rhieni a’r staff am gefnogi.

09 Maw

Ymweliad gan y milfeddyg »

Cafodd y plant Derbyn ymweliad gan Huw Williams, ein milfeddyg lleol a siawns i holi a thrafod ynglyn a gwaith Huw , ac wrth gwrs, ‘check up’ i Rhodri, ein mochyn cwta!