01 Mai

Diwrnod Ail Rhyfel Byd »

Diwrnod Ail Rhyfel Byd ym mlynyddoedd 3 a 4.

01 Mai

Diolch i’r PTFA »

Diolch i’r PTFA am y wal ddringo newydd!

01 Mai

Da Iawn i dîm Peldroed »

Da iawn i dîm peldroed yr ysgol yng nghystadleuaeth yr Urdd neithiwr. Diolch i’r rhieni a’r staff am gefnogi.

09 Maw

Ymweliad gan y milfeddyg »

Cafodd y plant Derbyn ymweliad gan Huw Williams, ein milfeddyg lleol a siawns i holi a thrafod ynglyn a gwaith Huw , ac wrth gwrs, ‘check up’ i Rhodri, ein mochyn cwta!

03 Maw

Ymweliad Rhys y ffarmwr »

Daeth Rhys Williams, ffarmwr lleol a llywodraethwr yr ysgol, i ddosbarth blwyddyn 1 a 2, er mwyn i’r plant gallu holi ynglyn a gwaith ffarmwr fel rhan o waith thema’r dosbarth.

03 Maw

Diwrnod y Llyfr »

Cawsom hwyl yn gwisgo fyny fel hoff gymeriadau o lyfr a llongyfarchiadau i’r rhai ennillodd y gystadleuaeth ‘addurno llyfr nod’.

01 Maw

Dydd Gwyl Dewi »

Dathliadau Dydd Gwyl Dewi gan gynnwys gwisgo mewn coch neu wisg traddodiadol a choginio cacen gri.

23 Chw

Beics Newydd! »

Diolch i bawb o’r  ‘Dyfi Winter Warm up’ am eu rhodd unwaith eto o 6 beic newydd a helmedau diogelwch.

13 Chw

Eisteddfod »

Cafwyd gryn lwyddiant yn Eisteddfod Abergynolwyn a Llanegryn, Llongyfarchiadau pawb!

21 Ion

Pel Rhwyd yr Urdd »

Cafodd y tim pel rhwyd hwyl yn y gystadleuaeth Urdd yn Bermo