07 Tach

Newyddion Diweddaraf »

Newyddion Diweddaraf
Plant Bach Newydd
Plant bach newydd y Meithrin wedi setlo hefo ni ac yn mwynhau pnawniau llawn o weithgareddau hefo Mrs Pugh, Mrs Breese a’r tÎm o gymhorthyddion.

01 Mai

  • By Jennifer Bradbury
  • In Newyddion
  • Comments Off

Diwrnod Ail Rhyfel Byd »

Diwrnod Ail Rhyfel Byd ym mlynyddoedd 3 a 4.

01 Mai

Diolch i’r PTFA »

Diolch i’r PTFA am y wal ddringo newydd!

01 Mai

Da Iawn i dîm Peldroed »

Da iawn i dîm peldroed yr ysgol yng nghystadleuaeth yr Urdd neithiwr. Diolch i’r rhieni a’r staff am gefnogi.

09 Maw

Ymweliad gan y milfeddyg »

Cafodd y plant Derbyn ymweliad gan Huw Williams, ein milfeddyg lleol a siawns i holi a thrafod ynglyn a gwaith Huw , ac wrth gwrs, ‘check up’ i Rhodri, ein mochyn cwta!

03 Maw

A visit from Rhys Williams »

Rhys Williams , a local farmer and one of our School Governors came to see years 1 and 2, so they could ask him all about his job as a farmer as part of their class theme for this half term

03 Maw

  • By Jennifer Bradbury
  • In Newyddion
  • Comments Off

Diwrnod y Llyfr »

Cawsom hwyl yn gwisgo fyny fel hoff gymeriadau o lyfr a llongyfarchiadau i’r rhai ennillodd y gystadleuaeth ‘addurno llyfr nod’.

01 Maw

St David’s Day »

St David’s Day celebrations which involved dressing up in red or traditional Welsh costume and baking welsh cakes.

23 Chw

Beics Newydd! »

Diolch i bawb o’r  ‘Dyfi Winter Warm up’ am eu rhodd unwaith eto o 6 beic newydd a helmedau diogelwch.

13 Chw

Eisteddfod »

Congratulations to all those who competed at Abergynolwyn and Llanegryn Eisteddfod.