Yma, yng Nghraig y Deryn, ein bwriad yw sicrhau bod ein plant yn weithgar ymhob agwedd o’u haddysg. Ein gweledigaeth yw eu hyfforddi mewn sgiliau sylfaenol fydd yn eu harwain drwy eu bywydau haddysgol ac i’r dyfodol.

Rhan annatod o fywyd ysgol ydy’r clybiau a gynigiwn yma:

  • Cynigiwn amrywiaeth o ffrwythau, grawnfwydydd, tôst a sudd ffrwyth yng ngofal staff gofalus a chymdeithasol.

  • Cynhelir noson chwaraeon i’r Adran Iau bob yn ail nos Fercher o 3.30-5.00yh. Dim Clwb chwaraeon y tymor yma.

  • Cynhelir noson coginio i’r Adran Iau bob yn ail nos Fercher o 3.30-5.00yh. ‘Dim Clwb Coginio y tymor yma.
  • ‘Mae’r clwb Urdd yn agored i aelodau yn unig bob nos Fercher o 3.30-5.00yh. Cant brofiad o weithgareddau amrywiol gan gynnwys paratoi at amrywiol gystadlaethau’r Urdd.
  • Clwb Ffilm bob pythefnos 3.30-5.00yh.