Mae’r CRaCh yn gymdeithas fywiog a chefnogol sy’n rhoi amser i weithgareddau codi arian ar gyfer gwahanol weithgareddau ac adnoddau er lles y plant. Rydym yn cwrdd ar Ddydd Llun cyntaf o bob mis yn ystod tymor ysgol. Croeso mawr i aelodau newydd!