18 Medi

Roedd yr ysgol yn ffodus iawn o gael ei rhoi ar y rhestr fer yng nghystadleuaeth pensaernïol Eisteddfod Genedlaethol ym Meifod blwyddyn yma. Gofynwyd i Mari George ysgrifennu cerdd am Ysgol Craig y Deryn er mwyn ei arddangos ar faes yr Eisteddfod. Daeth i ymweld a’r Ysgol yn  ystod Tymor yr Haf a dyma’r gerdd –

Ysgol Craig y Deryn

 

Daeth bysedd y cŵn â’r haf

o’r diwedd

i guddio pren Gorffennaf

pan oedd y mynydd

yn ysgwyd niwl o’i blu.

 

Daeth y bilidowcar â lleisiau’r plant

o odre’r mynydd

i’r llechen lwyd

i uno dan un to gwair

fel adar mân

mewn nythod.

 

Do, daeth bysedd y cŵn â’r haf

yn hyder

i Graig y Deryn.

 

Mari George 2015