Croeso i Blwyddyn 3 a 4. Mae 29 o blant hapus yn ein dosbarth ni. Rydyn ni’n mwynhau gweithio ar yr Apple Macs ac yn hoffi gwrando ar Miss Smithies yn dweud stori doniol! Rydym yn hoff iawn o Mrs Karen Allen sy’n helpu ni o hyd!

Athrawes: Miss Sarah Smithies. 

Cymhorthydd: Mrs Lynsey Roberts and Jordan Rodgers.

Tymor Yma