Dyma’r dosbarth gyda’r olygfa orau yng Ngwynedd. 32 o ddisgyblion brwdfrydig a doniol yden ni o dan ofal Mrs Jones.

Athrawes: Mrs Arwel Jones

Cymhorthydd: Mrs Rebecca Wilkes and Zoe Greenhow

Tymor Yma