Mae nifer o ffyrdd y gellwch gysylltu â ni.

Os gwelwch yn dda, llenwch y ffurflen isod, ffoniwch 01654 710 463 neu ebostiwch info@YsgolCraigYDeryn.org a bydd un o’r tîm yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

  Enw (sy'n ofynnol)

  E-bost (sy'n ofynnol)

  Rhif ffôn (sy'n ofynnol)

  Neges

  captcha


  Cyfeiriad:

  Ysgol Craig y Deryn
  Llanegryn
  Gwynedd
  LL36 9SG