11 Meh

Cafodd y plant hwyl yn Ysgol y Berwyn Nos Iau 04/06/15 yn cystadlu yng nghwpan peldroed yr Urdd. Diolch i’r rhieni am gludo nhw yno ac i Jordan Rodgers am hyfforddi’r tîm!