01 Mai

Da iawn i dîm peldroed yr ysgol yng nghystadleuaeth yr Urdd neithiwr. Diolch i’r rhieni a’r staff am gefnogi. Diolch yn arbennig i Cullen ag Ethan am annog y plant – da chi werth y byd!