28 Chw

  • By Jennifer Bradbury
  • In Newyddion
  • Comments Off

Eisteddfod llwyddiannus iawn i ddisgyblion Ysgol Craig y Deryn…..rydym yn falch iawn o bob un. Braf oedd gweld gymaint o siwmperi coch ar y llwyfan. Ymlaen â ni i’r Sir!

FIDEO…