18 Sep

We were shortlisted to the last three buildings at the National Eisteddfod in Meifod this year as part of the architectural prize. Mari George, a Welsh poet, was commissioned to write a poem on Ysgol Craig y Deryn to be put on display at the Eisteddfod. She visited the school early in the summer months before completing the poem.

 

Ysgol Craig y Deryn

 

Daeth bysedd y cŵn â’r haf

o’r diwedd

i guddio pren Gorffennaf

pan oedd y mynydd

yn ysgwyd niwl o’i blu.

 

Daeth y bilidowcar â lleisiau’r plant

o odre’r mynydd

i’r llechen lwyd

i uno dan un to gwair

fel adar mân

mewn nythod.

 

Do, daeth bysedd y cŵn â’r haf

yn hyder

i Graig y Deryn.

Mari George 2015