• Meh
  16

  Time: 9-3.30

  Location: Ysgol Craig y Deryn

  Bydd disgyblion sydd wedi cael eu cofrestru ar gyfer y dosbarth DERBYN ym mis Medi 2016 yn cael y cyfle i fynychu diwrnod cyfan yn Ysgol Craig y Deryn ar Fehefin y 9fed o 9am- 3.30pm. Bydd angen pecyn bwyd neu £2.20 ar gyfer cinio ysgol. (mewn amlen gyda enw’r plentyn yn glir, diolch!) Bydd angen hysbysu’r ysgol os oes unrhyw alergedd bwyd.

  Bydd disgyblion sydd wedi cael eu cofrestru ar gyfer y dosbarth MEITHRIN ym mis Medi 2016 yn cael y cyfle i fynychu pnawn yn Ysgol Craig y Deryn ar Fehefin y 9fed o 1pm- 3.30pm. Bydd yr athrawon yn derbyn y plant wrth y prof fynedfa am 1pm. Byrd cyfle i’r rhieni gyfarfod yr athrawes dosbarth Mrs Gemma Pugh am 3pm er mwyn derbyn gwybodaeth ynglyn a bywyd ysgol yn gyffredinol yn ogystal ag archebion gwisg ysgol ag ati.

  A wnewch chi sicrhau eich bod yn dod a’r ffurflen cofrestru gwyrdd hefo chi ar y diwrnod os nad ydych wedi ei anfon i’r ysgol neu’r Sir yn barod. Bydd angen i chi gadael rhifau ffon cyswllt ar y diwrnod rhag ofn bydd angen cysylltu a chi, gallwch ei gadael hefo Rhian Williams yn y brif swyddfa.
  I’r rhai ohonoch sydd braidd yn bryderus i adael eich plentyn, bydd ystafell gymunedol yr ysgol ar gael, gyda stoc o de a choffi ar eich cyfer. Croeso i unrhyw un aros….neu adael!