• Maw
  19

  Time: 6pm - 7:30pm

  Location: Ysgol Craig y Deryn

  Digwyddiadau Nos Iau

  • Lansio’r gwefan ysgol
  • Dosbarth 5 a 6 gweithgareddau myMaths.co.uk
  • Dosbarth 3 a 4 gweithgareddau llythrennedd
  • Dosbarth 1 a 2 gweithgareddau rhifedd ‘Numicon’
  • Meithrin a  Derbyn gweithgareddau ‘tric a chlic’ (cynllun darllen)
  • Pod grwp gweithgareddau amrywiol