• Gor
    12

    Time: 4-6pm

    Location: No location set

    Nosweithiau Rhieni 4-6pm – yn unol a’r trefn arferol, bydd cyfle gweld gwaith eich plant/plentyn a thrafod gyda’r athrawes dosbarth. Cysylltwch â Rhian Williams yn y swyddfa i wneud apwyntiad. (Plant Meithrin / Derbyn – Noder mae Mrs Breese fydd yma Nos Fawrth 11eg a Mrs Pugh Nos Fercher 12fed)