• Ebr
    25

    Time: 4-6pm

    Location: No location set

    Nosweithiau Rhieni 4-6 o’r gloch– Bydd cyfle i chi weld gwaith eich plant/plentyn a thrafod gyda’r athrawes dosbarth. Cysylltwch â Rhian Williams yn y swyddfa i wneud apwyntiad. (Noder: Plant Meithrin / Derbyn, bydd Mrs Breese ar gael nos Fawrth 25ain a Mrs Pugh Nos Fercher 26ain)