• Meh
    28

    Time: 2yp

    Location: Fferm Llanllwyda

    Taith gerdded noddedig o amgylch Craig y Deryn. Barbeciw i ddilyn yn y Peniarth, Brynrug.