16 Chw

Rhifau Cyswllt

Mae na achos wedi bod yn ddiweddar lle nad oedd bosib cael gafael ar rieni mewn argyfwng. Mae’n hanfodol felly bod gennym eich rhifau cyswllt brys, cartref a‘r gwaith ynghyd a theulu/ffrindiau, yn gywir. Cofiwch roi gwybod i ni os fyddwch yn newid eich rhif ffôn symudol.

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol.

Wythnos 3-10/5/2017. Gofynnir i chi beidio trefnu gwyliau i’ch teulu cyn nac ar y dyddiau yma. Ni fydd yr ysgol yn caniatáu gwyliau yn ystod yr wythnos yma.

Pecynnau bwyd.

Hoffwn eich atgoffa ni chaniateir dwr wedi ei flasu, diod ffrwyth/ sudd oren ag afal na ‘pop’ fel rhan o becynnau bwyd y plant. Mae dŵr ar gael i bob plentyn amser cinio.