31 Ion

Llongyfarchiadau mawr i’r criw gymnasteg am gystadlu yng nghystadleuaeth yr Urdd neithiwr yn Blaenau Ffestiniog. Llawn haeddu’r llwyddiant a phob lwc yn Aberystwyth yn y rownd nesaf. Diolch i’r athrawon am hyfforddi a diolch i’r rieni am fod mor barod i gludo a chefnogi!