17 Maw

Llongyfarchiadau i’r plant cymerodd rhan yn Eisteddfod y Sir Dydd Sadwrn, mawr ddiolch i’r rhieni am eistedd yn amyneddgar tan hwyr y prynhawn! Pob lwc i gwaith celf Heledd, Holly ac Abby sydd rwan yn mynd trwadd i’r Eisteddfod Genedlaethol.

Flickr