22 Maw

Llwyddiant yn yr Eisteddfod

Mae Erin Davies o blwyddyn 6 wedi ennill yn Eisteddfod Sir efo gwaith cresdigol 3D Tecstiliau. Mae cwshin Erin Davies ar ei ffordd i Lanelwedd i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd!!. Da iawn ti Erin!

Pennaeth a staff balch iawn ar ôl Eisteddfod prysur i Ysgol Craig y Deryn ar y llwyfan. Llongyfarchiadau i Aneira, Lisa, Mari, Cadi, Isaac a’r Parti deulais am gyrraedd y llwyfan hefo’r unawd canu, unawd llefaru, deuawdau, unawd telyn, unawd corn a’r parti deulais. Llongyfarchiadau enfawr i Lisa a Mari am ddod yn 1af yn y deuawd, ymlaen a nhw i’r Genedlaethol! Diolch i rieni, ffrindiau a theulu am bob cefnogaeth heddiw.