22 Maw

Masnach Deg

Daeth Mr Barry Evans a Mr Martin Rhodes o’r siop Co op yn Nywyn i drafod bwyd Masnach Deg gyda’r plant. Diolch n fawr iawn iddynt am aor llygaid y plat ar staff, ac am y banans blasus!