21 Chw

Newyddion 21/02/2018 »

Newyddion 21/02/2018
Eva Keenan

Rydym yn falch iawn o Eva Keenan sydd wedi rhoi 30cm o’i gwallt hir i’r elusen ‘Little Princess Trust’.

06 Chw

Twrnament pelrhwyd yr Urdd. Bermo »

Twrnament pelrhwyd yr Urdd.

15 Ion

Newyddion – Ionawr 2018 »

Newyddion – Ionawr 2018
Dyddiadau Pwysig:

17/01/18 – Noson rhieni plant Meithrin
30/01/18 – Pel Rhwyd yr Urdd – Bermo
05/02/18 – Lluniau dosbarthiadau- Tempest
09/

29 Medi

Newyddion – Medi 2017 »

Newyddion – Medi 2017
Croeso cynnes i Elin Fflur Williams sydd wedi ymuno gyda ni y tymor yma fel Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen.
Or diwedd mae’r ystafell synhwyraidd wedi ei agor.

26 Gor

Newyddion – Gorffennaf 2017 »

Newyddion – Gorfennaf 2017

Cafwyd taith gerdded lwyddiannus dros ben, gyda’r plant bron i gyd yn cerdded y daith hir, dros y ffordd Ddu ac i lawr i Glan y Wern i gael picnic cyn tro

19 Meh

Newyddion – Mehefin 2017 »

Newyddion – Mehefin 2017
Dymu lun o dim peldroed y bechgyn fu’n brwydro’n galed yn erbyn ysgolion Meirionnydd, ni ddaeth llwyddiant y tro yma ond roeddynt wedi mwynhau yn fawr iawn

19 Meh

Glanllyn »

‘Wedi cael penwythnos gwych llawn antur yng Nglanllyn!

07 Ebr

Newyddion Diweddaraf »

Newyddion Diweddaraf
Rhoddion
Mae’r ysgol wedi bod yn ffodus iawn  yn cael rhoddion ariannol gan gwahanol fudiadau.

05 Ebr

Newyddion Mis Ebrill 2017 »

Newyddion Mis Ebrill 2017
I ddathlu Dydd Gwyl Dewi Sant cafodd y plant ddod i’r ysgol yn gwisgo gwisg traddodiadol Cymreig neu goch, a cawsom ginio blasus iawn o gig oen wedi ei baratoi ga

16 Chw

EISTEDDFOD ABERGYNOLWYN »

LLONGYFARCHIADAU I BAWB AM GYSTADLU YN EISTEDFOD ABERGYNOLWYN DYDD SADWRN 11/02/17.