16 Chw

Newyddion 15/02/2019

Llongyfarchiadau i’r Cyfnod Sylfaen ar dderbyn gwobr aur ‘Cynllun gwên Gwynedd’.

Diolch I Dylan ‘yr Urdd’ am ddod atom I wneud disgo ar ddiwrnod ‘Miwsig I Gymru’.

Llongfyarchaiadau i bawb fu’n cystadlu yn Eisteddfod Abergynolwyn.Canu, llefaru a gwaith celf!