21 Chw

Newyddion 21/02/2018

Eva Keenan


Rydym yn falch iawn o Eva Keenan sydd wedi rhoi 30cm o’i gwallt hir i’r elusen ‘Little Princess Trust’. Elusen sydd yn darparu ‘wigs’ i blant sydd yn dioddef o salwch amrywiol. Dyma Eva hefo’i thystysgrif. Da iawn ti blodyn!

Eisteddfod Abergynolwyn

Llongyfarchiadau I bawb a wnaeth gystadlu yn Eisteddfod Abergynolwyn.