07 Tach

Newyddion Diweddaraf

Plant Bach Newydd

Plant bach newydd y Meithrin wedi setlo hefo ni ac yn mwynhau pnawniau llawn o weithgareddau hefo Mrs Pugh, Mrs Breese a’r tÎm o gymhorthyddion.

Pel Droed

Da iawn i dîm pel droed yr ysgol am gystadlu yng nghystadleuaeth yr Urdd Nos Lun 3/10/16.

Gregory Brothers

Cawsom sioe ‘Trefi Taclus’ gan y Brodyr Gregory pnawn Dydd llun 03/10/16. Sioe diddorol a hwyliog iawn yn son am bwysicrwydd ailgylchu a gofalu am yr amgylchedd. Diolch am ddod i’n ddiddanu.