29 Medi

Newyddion – Medi 2017

Croeso cynnes i Elin Fflur Williams sydd wedi ymuno gyda ni y tymor yma fel Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen.

Or diwedd mae’r ystafell synhwyraidd wedi ei agor. Adnodd arbennig iawn i ddisgyblion Ysgol Craig Y Deryn.Diolch yn fawr iawn i’r aelodau o CRhaCh yr ysgol, am roddion gan wahanol fudiadau a chymdeithasau, sydd wedi ein galluogi i wireddu’r ystafell.

Bu plant yr adran Iau yn ffodus iawn o gael mynd am ddiwrnod i Goleg Antur Cymru yn Aberdyfi ar ddechrau’r tymor. Bu’r plant wrthi’n brysur yn dringo, ac yn gwneud gweithgareddau tîm i ddatblygu hyder a sgiliau cyd weithio. Diolch yn fawr iawn i Al Crisp ac i staff y Coleg am eu croeso ac am drefnu’r diwrnod.

Mae pob un plentyn o’r ysgol wedi bod yn mynd i neuadd yr ysgol am 10:00 o’r gloch bob bore am hanner awr i ymuno â Joe Wicks a chadw’n heini. Mae Joe Wicks yn ceisio hybu  milliwn o blant ysgolion cynradd i ymuno i gadw’n heini er mwyn codi ymwybyddiaeth o bwysicrwydd ffitrwydd i blant. Y plant wedi mwynhau ac yn barod am ddiwrnod o waith!