19 Meh

Newyddion – Mehefin 2017

Dymu lun o dim peldroed y bechgyn fu’n brwydro’n galed yn erbyn ysgolion Meirionnydd, ni ddaeth llwyddiant y tro yma ond roeddynt wedi mwynhau yn fawr iawn.

Rhes gefn: Gethin Roberts, Evan Bradley,Jamie Jones,Oliver Waldock, Finn Bickell.

Rhes flaen: Thomas Jones, Josh Redman, William Maynard.

Dyma lun o dim merched yr ysgol bu’n chwarae eu gorau glas yn erbyn ysgolion eraill. Bu’r chwech yn brwydro’n galed a daethant yn gyfartal 3ydd drwy’r sir. Da iawn chi.

Rhes gefn : Heledd Owen, Miri Fenton, Evie Cruickshank.

Rhes flaen: Cadi Rodgers, Sophie Greenwood, Erin Davies.

Eisteddfod yr Urdd Pen-y-Bont ar Ogwr Taf ac Elai 2017

Ar bnawn Sadwrn yn mis Mai, darganfodais fy mod wedi cael cyntaf drwy Gymru unwaith eto gyda fy ngwaith Creadigol 3D tecstiliau Blwyddyn 5 a 6, roeddwn wrth fy modd.

Cefais wahoddiad i fynychu seremoni wobrwyo celf a chrefft yn Eisteddfod yr Urdd ar y trydydd o Fehefin. 

Trafeiliom am tua tair awr i fynd yno. Ar ol cyrraedd y maes cefais fy nhocyn arbennig mewn amlen a cawsom fynd mewn. Doedd y seremoni gwobrwyo ddim tan dau o’r gloch felly treiliom amser yn mynd o amgylch y maes a gwelsom band ifanc Y Storm o Lanuwchlyn yn cystadlu, y beirnaid oedd Ifan Davies o Swnami, aethom i eistedd wrth ei ymyl am bod Dad yn ei adnabod a cefais ei lofnod ar fy nhocyn, roeddwn wedi gwirioni yn lân.

Gwelais lawer o griw Rownd a Rownd a cefais fy holi a ffilmio gan y criw teledu sôn am hwyl. Roeddwn yn gorfod dweud beth oedd fy uchaf bwynt trwy gydol yr Eisteddfod. Fy uchafbwynt i oedd yr “Onsombl offerynnol” blwyddyn 6 ac iau, tair chwaer cafodd gyntaf yn chware’r piano, roeddem yn wych!!!

Cyrhaeddodd hanner awr wedi un a nifer fawr o blant au rhieni yn casglu tu allan ir Babell Gelf a Chrefft, cofrestru ar y drws ac i mewn a ni!!

Cadeirydd yr Urdd roedd yn galw ein enwau allan a phawb yn gwarndo’n astud a fy môl yn llawn cyffro, daeth fy nhro i a cefais fy nhgwobreuo gyda fy medal aur gan Siwan Dafydd Llywydd yr Urdd a thynnu fy llun gan y ffotograffydd swyddogol, (dal i aros am y llun ar e-bost gan Steffan Prys Trefnydd Cynorthwyol yr Urdd!!!!!)

Dyma’r tro cyntaf ir Urdd gynnal y Seremoni hyn, soniwyd y Cadeirydd bod yna 18,000 mil o blant wedi cystadlu gyda Celf a Chrefft eleni, mwy nac erioed o’r blaen, felly roeddwn yn teimlo’n hynod o falch a lwcus iawn!!

Cefais ddiwrnod gwych ac yn edrych ymlaen at rhoid tro ar gystadlu eto flwyddyn nesaf yn Eisteddfod Brycheiniog a Maesyfed 2018 ar faes y Sioe yn Llanelwedd.

Heledd Haf Owen