05 Ebr

Newyddion Mis Ebrill 2017

I ddathlu Dydd Gwyl Dewi Sant cafodd y plant ddod i’r ysgol yn gwisgo gwisg traddodiadol Cymreig neu goch, a cawsom ginio blasus iawn o gig oen wedi ei baratoi gan staff y gegin. Cafodd plant blwyddyn 3 a 4 te prynhawn gyda chacen gri a paned o de.

Blwyddyn Meithrin a Derbyn

Emily Harris ac Esme Evans wedi mwynhau eu paned

Y diwrnod canlynnol roedd hi’n ddiwrnod y llyfr a cafodd pawb ddod i’r ysgol wedi gwisgo i fyny fel cymeriad allan o’i hoff lyfr. Cafwyd cystadleuaeth arlunio i gyd fynd a‘r diwrnod. Yr ennillydd ym mlwyddyn derbyn oedd Eva Keenan, Cora Roberts oedd ennillydd blwyddyn 1 a 2 gyda Charlotte Hansford yn cipio’r wobr ym mlynyddoedd 3 a 4 gyda Finn Bickel yn curo ym mlynyddoedd 5 a 6. Cafodd y pedwar docyn llyfr gwerth £5 i wario yn ‘A likely story’ sef y siop lyfrau yn Nhywyn.

Blwyddyn 1 a 2

Blwyddyn 5 a 6

Daeth Elen Evans yma a bu plant blwyddyn 6 yn rhan o gynllun ffitrwydd Gwynedd.

Rydym wedi cael pythefnos brysur iawn yn ymarfer at Eisteddfod yr Urdd ac yn gwneud gwaith celf ac arlunio.

Bu’r plant y brysur iawn yn rhedeg o un rhagbrawf i’r llall yn Ysgol Uwchradd Tywyn ar Ddydd Sadwrn Mawrth 4ydd a braf oedd cael gweld cymaint o enwau plant o Ysgol Craig y Deryn ar y drws yn egluro eu bod wedi cael llwyfan. Cafwyd gryn lwyddiant ar y llwyfan hefyd.