Llogi Ysgol Craig y Deryn

Mae gan Ysgol Craig y Deryn gyfleusterau anhygoel – mae rhai ohonynt ar gael i chi eu llogi. Dyma’r lle delfrydol i chi gynnal digwyddiad penodol neu gynnal cyfarfod hollbwysig.

Mae’r cyfleusterau a ganlyn ar gael i chi eu llogi:

  • Y Brif Neuadd
  • Ystafell Newid
  • Ystafell Gyfarfod Fawr – gyda chegin fodern ynghlwm
  • Cyfleusterau i’r Anabl

Gellwch logi’r cyfleusterau uchod yn unigol neu fel rhan o becyn hollgynhwysfawr. Gellir eu cloi yn ddiogel ac yn annibynnol ar weddill yr ysgol, felly does dim angen poeni am ddiogelwch.

I holi a yw’r ysgol ar gael, defnyddiwch:

Ebost: info@YsgolCraigYDeryn.org
Ffôn: 01654 710 463
Ffurflen Gysylltu