Lleolir Ysgol Craig y Deryn ym mhentref Llanegryn oddi ar yr A493, i’r gogledd o dref Tywyn yn nyffryn godidog Dysynni.

Cyfeiriad

Ysgol Craig y Deryn,
Llanegryn,
Gwynedd,
LL36 9SG