• 01654 710 463
 • Jennifer Bradbury Pennaeth

  Anghenion Ychwanegol
   
   

  • N/A
  • N/A
 • Awel Mai Jones Dirprwy Bennaeth/Athrawes Blwyddyn 5 a 6

  Iaith, Tgch, Addysg Gorfforol
   

  • N/A
  • N/A
 • Sarah Smithies Athrawes Blwyddyn 3 A 4

  Gwyddoniaeth, Cerddoriaeth
   
   

  • N/A
  • N/A
 • Sioned Jones Athrawes Blwyddyn 1 A 2

  Mathemateg, Celf, Dylunio A Thechnoleg
   
   

  • N/A
  • N/A
 • Gemma Pugh Athrawes Meithrin Derbyn

  Hanes, Daearyddiaeth,
   Addysg Grefyddol
   

  • N/A
  • N/A
 • Sharon Williams Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen

   
   
   

  • N/A
  • N/A
 • Zoe Greenhow Cymhorthydd Ay

   
   
   

  • N/A
  • N/A
 • Rhian Jones Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen

  • N/A
  • N/A
 • Rebecca Wilkes Higher Classroom Assistant for Additional Need

  • N/A
  • N/A
 • Liz Jarvis Cymhorthydd Ay

   
   

  • N/A
  • N/A
 • Betsan Jones Cymhorthydd Ay

   
   

  • N/A
  • N/A
 • Margret Jones Cogyddes a Gofal

   
   

  • N/A
  • N/A
 • Blodwen Pugh Cogyddes

  • N/A
  • N/A
 • Adele Powl-Jones Glanhawraig a Gofal

  • N/A
  • N/A
 • Catherine Williams Glanhawraig

  • N/A
  • N/A