06 Tach

Mae’r ysgol wedi prynu cynllun darllen ‘Reading Eggs’ sydd yn amlwg wedi hybu diddordeb y disgyblion mewn darllen. Mae’r plant yn gallu cael mynediad i’r rhaglen yma adref hefyd.

IMG_5267

IMG_5268