21 Ion

Cafodd y tim pel rhwyd hwyl yn y gystadleuaeth Urdd yn Bermo