12 Ebr

Penwythnos Glan-LLyn

14-16 Mehefin 2019 

  • Bowlio Deg
  • Nofio
  • Disgo
  • Cyfeiriannu
  • Rhwyfo
  • Chwaraeon Campfa
  • Dringo Wal
  • Adeiladu Rafft
  • Ceufad

A llawer mwy gyda llond bol o fwyd a hwyl.

Pris £129 i aelodau.

(£139 heb dalu aelodaeth 2019/19. Blaedal o £50 cyn 12 Ebrill.

Archebwch le, heddiw nid ‘fory.

Yn agored i flwyddyn 4, 5 a 6.