21 Ebr

pasg 2Yn dilyn anrheg Pasg i bob disgybl gan y PTFA – ymgyrch y plant oedd i gasglu darnau o arian i lenwi bocs gwag. Roedd y dosbarth oedd wedi casglu’r mwyaf yn cael amser aur gyda ysgytlaeth a bisged!
Y dosbarth llwyddiannus oedd Blynyddoedd 3 a 4 – casglwyd 1331 darnau o arian, cyfanswm o £71.04
Llwyddodd yr ysgol i gasglu 3,916 darnau o arian roedd cyfwerth â £207.85 – da iawn nhw!!

Bydd y pres yn cael ei ddefnyddio tuag at adnoddau newydd.