11 Meh

Daeth Malcolm Allen i’r ysgol ar yr 21/05/15. Cawsom sgwrs diddorol gydag ef yn son am ei yrfa fel peldroediwr i Gymru cyn mynd ati i drio sgorio gôl yn erbyn golgeidwad proffessiynol! Llwyddodd ambell un!