24 Ebr

Yn Noson Wobrwyo’r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru (RTPI – Royal Town Planning Institute) 3) Craig y Deryn schoolprif enillydd Gwobr Cynllunio Cymru 2014 oedd Ysgol Craig y Deryn, Llanegryn.
http://www.eryri-npa.gov.uk/planning/planning-news/news-items/Top-Award-for-School-Design